Sức Mạnh Của Đổi Mới Quản Lý

,

Giới Thiệu Khóa Học Sức Mạnh Của Đổi Mới Quản Lý

Thập niên đầu thế kỷ 21 đã xuất hiện những thay đổi mang tính đột phá trong thời kỳ cách mạng tri thức như: Công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu cao cấp...trên phạm vi toàn cầu. Điều đó đòi hỏi quản lý doanh nghiệp cần phải đổi mới để duy trì và tăng tốc phát triển. Chương trình đem đến cho bạn những bí quyết về đổi mới, trước hết là đổi mới nhận thức trong điều hành doanh nghiệp vốn theo các phạm trù truyền thống không còn phù hợp sang tiếp cận theo các phạm trù thích hợp - đem đến hiệu quả cao hơn trong nền kinh tế toàn cầu hóa.

Đối Tượng Tham Gia

Các cán bộ quản lý khung (đội ngũ CBQL đủ năng lực dẫn dắt) trong các công ty và cá nhân có nhu cầu

Thời Lượng

60 Phút

Nội Dung Khóa Học Sức Mạnh Của Đổi Mới Quản Lý


- 2 Đặc điểm nổi bật trong các công ty thành công là:
+ Chất lượng quản lý
+Nguồn vốn quản lý
- 8 Bí quyết lãnh đạo thành công doanh nghiệp trong thế kỷ 21. Đổi mới liên tục - Xúc tiến đổi mới - Học biết và đổi mới - Quản lý thông minh với những biện pháp mới - Xúc tiến nguồn vốn quản lý - Sức mạnh của tài sản cứng và tài sản mềm - Phát triển nhờ vào tận dụng cơ hội - Luôn cảnh thức và nhanh nhẹn( bí quyết 1- 8)
- Bí quyết 9 - 16 ( ví dụ minh họa): Tập trung vào khách hàng - Duy trì hệ thống hóa - Vận hành hóa các khái niệm - Lãnh đạo với con tim và khối óc - Quản lý tốt hơn, không nhiều hơn - Kiến tạo tương lai - Phân định trách nhiệm - Cộng tác chiến lược.
- Bí quyết 17 - 24 (ví dụ minh họa): Cạnh tranh bằng sử dụng công nghệ - Tìm và khắc phục tình trạng mất liên kết - Chấm dứt phí tổn từ thất bại - Lãnh đạo với ý tưởng tốt nhất - Vun đắp những hoạt động thực tiễn tốt nhất - Lãnh đạo hướng đến cạnh tranh - Lãnh đạo chuỗi giá trị - Quản lý dùng mô hình mới.


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản