Hệ Thống Quản Lý An Ninh Thông Tin & ISO 27001

Hệ Thống Quản Lý An Ninh Thông Tin & ISO 27001
8 10 93

Trung Tâm Đào Tạo VDC Training

Tầng 2,3 Tòa nhà số 59 Trần Phú, Quận Hải Âu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học An Ninh Thông Tin

Chương trình “Hệ thống quản lý an ninh thông tin & ISO 27001" cung cấp cho Học viên những kiến thức và công cụ để xây dựng và vận hành hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 với các chủ điểm chính như sau: Nhận thức về hệ thống quản lý an ninh thông tin; Quản lý rủi ro trong an ninh thông tin; Tiêu chuẩn ISO 27001:2005 và ứng dụng trong các tổ chức;Lộ trình triển khai xây dựng hệ thống quản lý theo ISO 27001.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ quản lý an ninh thông tin;
- Trưởng, Phó phòng CNTT;
- Đánh giá viên nội bộ;
- Nhân viên phụ trách ISO;
- Cán bộ, chuyên viên tổ chức nhân sự.

Thời Lượng

16 giờ

Nội Dung Khóa Học An Ninh Thông Tin


Nội dung khóa học:
- Giới thiệu về Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS)
- Tiếp cận vấn đề bảo mật thông tin trong tổ chức
- Tổng quan về ISO/IEC 27001 & 27002
- Các khái niệm quan trọng trong ISO 27001
- Phạm vi, Mục tiêu và lợi ích của hệ thống quản lý lý an ninh thông tin
- Phát triển chính sách Quản lý an ninh thông tin
- Phương pháp quản lý rủi ro
- Xác định tài sản
- Phân tích rủi ro
- Đánh giá rủi ro
- Kế hoạch xử lý rủi ro
- Chọn lựa Biện pháp kiểm soát
- Xây dựng Bảng tuyên bố áp dụng
- Bài tập Thực hành: Đánh giá rủi ro trên tài sản thông tin
- Giới thiệu ISO 27002
- Giới thiệu các nhóm biện pháp kiểm soát theo ISO 27002 và mục tiêu kiểm soát liên quan
- Các yêu cầu chung của tiêu chuẩn ISO 27001 đối với hệ thống quản lý:
- Các yêu cầu đối với kiểm soát hồ sơ và tài liệu
- Các yêu cầu đôi với xem xét lại của cấp lãnh đạo
- Các yêu cầu đối với đánh giá viên nội bộ
- Các hành động phòng ngừa và khắc phục
- Chứng nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 27001
- Bài tập thực hành: Lựa chọn Biện pháp kiểm soát và Chuẩn bị Bảng tuyên bố áp dụng

Trung Tâm Đào Tạo VDC Training
Tầng 2,3 Tòa nhà số 59 Trần Phú, Quận Hải Âu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 05113840842
Website: http://vdctraining.vn - Email: training@vdc.com.vn
Trung tâm Đào tạo VDC Training là đơn vị thuộc VDC - công ty thành viên tập đoàn VNPT. VDC là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển giao công nghệ. VDC Training đã có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo CNTT đẳng cấp cao. Khởi đầu từ hoạt động đào tạo triển khai lắp đặt, hỗ trợ các dịch vụ Internet, Truyền số liệu, Tin học của VNPT/VDC cho các khách hàng, đại lý, đối tác và các viễn thông tỉnh/thành phố, VDC Training đã thành công trong việc phát triển thành một trung tâm đào tạo CNTT có uy tín hàng đầu ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, không ngừng khẳng định là một đơn vị đào tạo đẳng cấp chuyên nghiệp, mang đến các chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế cũng như đáp ứng tốt các chương trình đào tạo theo yêu cầu của các tổ chức lớn, cung cấp nhiều khóa học khác nhau nhằm giúp học viên nâng cao kỹ năng làm việc cũng như mang lại lợi ích đáng kể cho các tổ chức của họ. Tính đến thời điểm hiện nay, VDC Training là đối tác đào tạo ủy quyền chính thức của Cisco, CompTIA, Pearson VUE, Prometric tại Việt Nam và cũng là thành viên mạng lưới đối tác Microsoft.
Đồng bộ tài khoản