Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế

Chương trình đào tạo ngành Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế cần có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của ĐCSVN, Tư tưởng HCM. Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực toán học, khoa học kỹ thuật, quản trị học và kinh tế học. Có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nắm vững các nguyên tắc, phương pháp và hoạt động nghề nghiệp máy tính và công nghệ thông tin. Nắm vững cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính, các thiết bị ngoại vi, các thiết bị mạng nguyên lý và phương pháp thiết kế các hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, cơ sở lập trình, phương pháp phân tích, thiết kế và triển khai quản trị hệ thống thông tin mạng (gồm cả phần cứng và phần mềm) có quy mô nhỏ và vừa. Hiểu các nguyên tắc đảm bảo chất lượng, các phương pháp và quy trình đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin, bảo trì hệ thống và quản trị mạng. Có khả năng vận hành các phần mềm trong quản lý nhân sự và kinh tế, đặc biệt các phần mềm trong công tác thống kê.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kinh tế vi mô
+ Dự báo kinh tế
+ Nguyên lý kế toán
+ Quản trị dự án
+ Kiến trúc máy tính
+ Hệ thống thông ti quản lý
+ Hệ thống quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp
+ Cơ sở lập trình
+ Cấu trúc dữ liệu
+ Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
+ Quản trị hệ cơ sở dữ liệu
+ An toàn và bảo mật thông tin

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản