Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thông Tin Quản Lý

Sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, sinh viên có đủ khả năng đảm nhận các công việc: chuyên viên tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án hệ thống thông tin, dự án ERP (Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp), thương mại điện tử, marketing và thanh toán điện tử trong doanh nghiệp, ngân hàng; Chuyên viên phân tích dữ liệu, khai phá dữ liệu, thống kê dự báo hỗ trợ ra quyết định trong các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán; Kiểm toán viên hệ thống thông tin trong công ty kiểm toán; Lập trình viên, QA –QC (kiểm tra và bảo đảm chất lượng phần mềm) tại các công ty phần mềm; Giảng dạy và nghiên cứu tại các Trường Đại học – Cao đẳng – THCN.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thông Tin Quản Lý


- Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ. (Không kể phần kiến thức: ngoại ngữ 24 TC; giáo dục thể chất 5 TC; giáo dục quốc phòng 165 tiết).
- Nắm vững kiến thức cơ sở và nâng cao về hệ thống thông tin quản lý, tin học, các kiến thức về kinh tế, luật, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị...; Hiểu rõ và có khả năng vận dụng các học thuyết kinh tế vi mô, vĩ mô, quản trị doanh nghiệp;
- Nắm vững các kiến thức về toán kinh tế, thống kê kinh tế; có khả năng xây dựng các mô hình thống kê, dự báo kết hợp với các công cụ tin học;
- Có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn;
- Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực văn hoá, lịch sử và xã hội;
- Có kiến thức cơ bản để giải quyết các mối quan hệ kinh tế - xã hội trong tổ chức, điều hành và quản lý;
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, đạt chuẩn tương đương 500 điểm TOEIC;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ cho văn phòng, kế toán.

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL
Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0837244555
Website: http://www.uel.edu.vn -
Trường Đại học Kinh tế - Luật tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM được thành lập ngày 6/11/2000. Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở đào tạo Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Kinh doanh và quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay Trường có 7 Khoa trực thuộc, đào tạo 11 ngành bậc đại học.
Đồng bộ tài khoản