Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Trường Đại học Kinh tế - Luật tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM được thành lập ngày 6/11/2000. Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở đào tạo Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Kinh doanh và quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay Trường có 7 Khoa trực thuộc, đào tạo 11 ngành bậc đại học.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Trong những năm qua, Trường đã tập trung đầu tư, tăng cường trang thiết bị, nâng cấp hệ thống giảng đường, phòng làm việc hiện có để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đồng thời triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 dự án thành phần QG-12 trường Đại học Kinh tế - Luật trên diện tích 11,1 ha tại Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức. Đến nay, tòa nhà điều hành và học tập với diện tích sàn: 13.997 m2 và Hội trường đa năng với diện tích 2.229 m2 đang trong giai đoạn hoàn thành và đi vào sử dụng; tạo ra một cơ sở khang trang mang tầm vóc của một trường đại học lớn.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật
Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 08 37244555
Fax: 08 37244500
Website: http://www.uel.edu.vn

Đồng bộ tài khoản