Kinh Tế Và Quản Lý Công

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Công

- Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý công được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu cao về kinh tế học ứng dụng trong khu vực công và khả năng quản lý khu vực công; có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở cấp bậc cao hơn.
- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước, các tổ chức dịch vụ công ở các lĩnh vực tài chính, quản lý đô thị, giáo dục, y tế, thể thao.... Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp ở các lĩnh vực kinh tế.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Kinh tế và quản lý công.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Công


130 tín chỉ. (Không kể phần kiến thức: ngoại ngữ 24 TC; giáo dục thể chất 5 TC; giáo dục quốc phòng 165 tiết).
- Kỹ năng tư duy
+Kỹ năng tư duy phân tích;
+Kỹ năng nghiên cứu, đánh giá các chính sách kinh tế ­ xã hội;
+Kỹ năng tổng hợp và sáng tạo;
+Kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Kỹ năng thực hành
+ Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC;
+ Có trình độ tin học tương đương B; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo;
+ Có kỹ năng vận dụng các công cụ thống kế, các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành Kinh tế & Quản lý công vào hoạt động thực tiễn;
+ Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng; kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và bảo vệ dự án;
+ Có kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc lập;
+ Có khả năng tham gia các hoạt động phân tích và hoạch định chính sách cho các cơ quan quản lý Nhà nước;
+ Có năng lực tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị công tác.

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL
Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0837244555
Website: http://www.uel.edu.vn -
Trường Đại học Kinh tế - Luật tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM được thành lập ngày 6/11/2000. Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở đào tạo Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Kinh doanh và quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay Trường có 7 Khoa trực thuộc, đào tạo 11 ngành bậc đại học.
Đồng bộ tài khoản