Luật Tài Chính - Ngân Hàng

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Luật Tài Chính - Ngân Hàng

Chương trình được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về pháp luật nói chung và Luật tài chính, ngân hàng và chứng khoán nói riêng. Bên cạnh đó, chương trình cũng bao gồm các môn học bắt buộc, mang tính chất bổ trợ kiến thức nghiệp vụ cơ bản cho các “chuyên gia” tương lai về Luật Tài chính-Ngân hàng-Chứng khoán: Lý thuyết tài chính-tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, Tài chính quốc tế, phân tích đầu tư chứng khoán, Kế toán, Kiểm toán, Thị trường chứng khoán…Điều này đã thể hiện tính đặc thù và nét độc đáo của Chương trình của Ngành Luật Tài chính-Ngân hàng-Chứng khoán là đào tạo những chuyên gia pháp lý không những có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật về tài chính, ngân hàng và chứng khoán mà còn có kiến thức nghiệp vụ cơ bản có liên quan để có thể làm việc ở nhiều môi trường khác nhau, đảm đương nhiều vị trí khác nhau sau khi ra trường.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên học chuyên ngành Luật tài chính - ngân hàng

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Luật Tài Chính - Ngân Hàng


- Nắm vững kiến thức cơ bản về các lĩnh vực Luật, Kinh tế;
- Có kiến thức cơ sở ngành vững chắc, nắm vững các kiến thức chuyên môn ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế;
- Sinh viên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán khi ra trường sẽ có kiến thức vững chắc về Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán và các kiến thức kinh tế, kinh doanh trong các lĩnh vực này, đồng thời có kỹ năng, nghiệm vụ thực tế về lĩnh vực chuyên môn;
- Có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào kỹ năng thực hành giải quyết các vụ án, vụ việc, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc về pháp luật. Am hiểu các kiến thức thực tiễn mang tính thời sự về hoạt động dân sự, tài chính ­ ngân hàng – chứng khoán, kinh doanh, thương mại trong nước cũng như thế giới;
- Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực văn hóa, lịch sử và xã hội;
- Có kiến thức cơ bản để giải quyết các mối quan hệ trong tổ chức, điều hành và quản lý.
- Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 TC. (Không kể phần kiến thức: ngoại ngữ 24 TC; giáo dục thể chất 5 TC; giáo dục quốc phòng 165 tiết).

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL
Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0837244555
Website: http://www.uel.edu.vn -
Trường Đại học Kinh tế - Luật tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM được thành lập ngày 6/11/2000. Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở đào tạo Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Kinh doanh và quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay Trường có 7 Khoa trực thuộc, đào tạo 11 ngành bậc đại học.
Đồng bộ tài khoản