Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Người học sẽ được trang bị kiến thức về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý hoạt động kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh. Rèn luyện cho người học các tố chất cần có của một doanh nhân như: khả năng nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh, khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh cùng với các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng trong tất cả các hoạt động, đặc biệt trong quan hệ với đối tác kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn chương trình đào tạo đại học cho khối ngành kinh tế và quản lý: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, nguyên lý thống kê, Pháp luật đại cương, Phương pháp nghiên cứu khoa học;
- Có kiến thức cơ sở ngành vững chắc: Quản trị học, Marketing căn bản, Lý thuyết tài chính – tiền tệ, Luật kinh tế;
- Đạt chuẩn kiến thức chuyên môn của trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế: có kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh tổng hợp (gồm: Quản trị nhân sự, Quản trị chiến lược, Quản trị chất lượng, Quản trị Marketing, Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất, Quản trị rủi ro, Quản trị dự án đầu tư,…);
- Có kiến thức cơ bản để giải quyết các mối quan hệ kinh tế ­xã hội trong tổ chức, điều hành và quản lý, đặc biệt là các kiến thức liên quan đến văn hóa, tâm lý và hành vi trong tổ chức.

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL
Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0837244555
Website: http://www.uel.edu.vn -
Trường Đại học Kinh tế - Luật tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM được thành lập ngày 6/11/2000. Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở đào tạo Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Kinh doanh và quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay Trường có 7 Khoa trực thuộc, đào tạo 11 ngành bậc đại học.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản