Luật Kinh Tế

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Luật Kinh Tế

Sinh viên được trang bị những kiến thức pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, phương pháp luận trong việc nghiên cứu các quy định của pháp luật cũng như việc áp dụng chúng trong thực tiễn. Các kiến thức sinh viên có được trong khóa học sẽ giúp họ hiểu được xu hướng thay đổi, phát triển của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Luật kinh tế.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Luật Kinh Tế


- 30 TC (Không kể phần kiến thức ngoại ngữ 24 TC; giáo dục thể chất 5TC; giáo dục quốc phòng 165 tiết)
- Nắm vững kiến thức cơ bản về các lĩnh vực Luật, Kinh tế;
- Có kiến thức cơ sở ngành vững chắc, nắm vững các kiến thức chuyên môn ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế;
- Sinh viên ngành Luật kinh doanh nắm vững các kiến thức chuyên ngành về Luật kinh doanh cũng như các kiến thức nền tảng về kinh tế;
- Có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào kỹ năng thực hành giải quyết các vụ án, vụ việc, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc về pháp luật. Am hiểu các kiến thức thực tiễn mang tính thời sự về hoạt động dân sự, tài chính ­ ngân hàng – chứng khoán, kinh doanh, thương mại trong nước cũng như thế giới;
- Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực văn hóa, lịch sử và xã hội;
- Có kiến thức cơ bản để giải quyết các mối quan hệ trong tổ chức, điều hành và quản lý.

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL
Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0837244555
Website: http://www.uel.edu.vn -
Trường Đại học Kinh tế - Luật tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM được thành lập ngày 6/11/2000. Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở đào tạo Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Kinh doanh và quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay Trường có 7 Khoa trực thuộc, đào tạo 11 ngành bậc đại học.
Đồng bộ tài khoản