Luật Dân Sự

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Luật Dân Sự

Đào tạo cử nhân Luật có chất lượng cao trong lĩnh vực Luật dân sự nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. Ngòai ta, chương trình đào tạo còn cung cấp cho sinh viên những kỹ năng chuyên môn, các nghiệp vụ hỗ trợ cho nghề nghiệp trong tương lai như : thi hành án dân sự, pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kỹ năng soạn thảo hợp đồng, kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự, nghề luật sư và tư vấn pháp luật.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên học chuyên ngành Luật Dân Sự.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Luật Dân Sự


- 130 TC (Không kể phần kiến thức: ngoại ngữ 24 TC; giáo dục thể chất 5 TC; giáo dục quốc phòng 165 tiết).
- Nắm vững kiến thức cơ bản về các lĩnh vực Luật, Kinh tế.
- Có kiến thức cơ sở ngành vững chắc, nắm vững các kiến thức chuyên môn ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.
- Luật dân sự là lĩnh vực có kiến thức rất rộng, sinh viên ngành này ra trường sẽ phải nắm vững kiến thức nền tảng về Luật dân sự nói chung cũng như các luật chuyên ngành khác: Luật hôn nhân và gia đình; Luật đất đai; Luật lao động.
- Có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào kỹ năng thực hành giải quyết các vụ án, vụ việc, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc về pháp luật. Am hiểu các kiến thức thực tiễn mang tính thời sự về hoạt động dân sự, tài chính ­ ngân hàng – chứng khoán, kinh doanh, thương mại trong nước cũng như thế giới.
- Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực văn hóa, lịch sử và xã hội.
- Có kiến thức cơ bản để giải quyết các mối quan hệ trong tổ chức, điều hành và quản lý.

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL
Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0837244555
Website: http://www.uel.edu.vn -
Trường Đại học Kinh tế - Luật tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM được thành lập ngày 6/11/2000. Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở đào tạo Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Kinh doanh và quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay Trường có 7 Khoa trực thuộc, đào tạo 11 ngành bậc đại học.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản