Kinh Tế Quốc Tế

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Quốc Tế

- Đào tạo kiến thức và trình độ chuyên môn về quan hệ kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế; cung cấp cho người học: khả năng phân tích , đánh giá các chính sách và các hoạt động liên quan đến kinh tế đối ngoại, thương mại, đầu tư quốc tế…; kỹ năng và nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp.
- Sinh viên ra trường có thể làm việc trong: Các cơ quan Nhà nước: Bộ công thương, Bộ ngoại giao, Bộ tài chính – Tổng cục hải quan Việt Nam, Bộ kế hoạch và đầu tư, các cơ quan thương mại của Việt Nam ở nước ngoài, Các doanh nghiệp : Các công ty xuyên quốc gia, các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam,… tham gia vào hoạt động thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ quốc tế. Trường đại học, viện nghiên cứu: tham gia công tác nghiên cứu và giảng dạy.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Kinh tế quốc tế.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Quốc Tế


- Kiến thức tổng quát
+ Nắm vững khối kiến thức cơ bản gồm toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn – các kiến thức nền tảng giúp sinh viên có khả năng lĩnh hội và phát triển việc tiếp thu khối kiến thức chuyên nghiệp;
+ Nắm vững khối kiến thức kinh tế, quản trị và kinh doanh;
- Khối kiến thức chuyên nghiệp:
+ Khối kiến thức về phân tích và xây dựng chính sách thương mại quốc tế;
+ Khối kiến thức về thương mại quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế;
+ Khối kiến thức về kinh doanh xuất nhập khẩu;
+ Khối kiến thức về luật thương mại quốc tế.
- Khối lượng kiến thức toàn khóa:
130 tín chỉ. (Không kể phần kiến thức: ngoại ngữ 24 TC; giáo dục thể chất 5 TC; giáo dục quốc phòng 165 tiết).
- Kiến thức cơ bản 46
- Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành
+ Toàn bộ 84
+ Cơ sở ngành 21
+ Ngành 53
+ TTCK, KLTN hoặc các HPCM 4+6=10

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL
Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0837244555
Website: http://www.uel.edu.vn -
Trường Đại học Kinh tế - Luật tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM được thành lập ngày 6/11/2000. Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở đào tạo Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Kinh doanh và quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay Trường có 7 Khoa trực thuộc, đào tạo 11 ngành bậc đại học.
Đồng bộ tài khoản