Tài Chính Ngân Hàng

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

- Đào tạo cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng dự định kế họach nghề nghiệp cho sinh viên theo hướng lựa chọn một trong 3 lĩnh vực chuyên sâu:
+ Tài chính công (chính sách thuế, quản lý ngân sách và đầu tư công);
+ Tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính và phân tích thị trường tài chính;
+ Quản trị ngân hàng, thẩm định tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Có kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh, tin học và ngoại ngữ để phát triển kiến thức chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng;
- Có kiến thức chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng để có khả năng vận dụng những kiến thức này vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian và các tổ chức tài chính khác trong và ngoài nước;
- Có đủ kiến thức để tiếp tục nghiên cứu sâu vấn đề liên quan đến chuyên ngành và học tập ở cấp bậc cao hơn.
- Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ. (Không kể phần kiến thức: ngoại ngữ 24 TC; giáo dục thể chất 5 TC; giáo dục quốc phòng 165 tiết).

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL
Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0837244555
Website: http://www.uel.edu.vn -
Trường Đại học Kinh tế - Luật tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM được thành lập ngày 6/11/2000. Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở đào tạo Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Kinh doanh và quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay Trường có 7 Khoa trực thuộc, đào tạo 11 ngành bậc đại học.
Đồng bộ tài khoản