Ngành Kiểm Toán

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiểm Toán

- Đào tạo cử nhân kiểm toán có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để hành nghề trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn trong nền kinh tế hội nhập.
Sinh viên khi tốt nghiệp có khả năng:
+ Khả năng làm việc tại các công ty kiểm toán trong và ngoài nước;
+ Cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp;
+ Kiểm tra, đánh giá và tư vấn về hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tổ chức;
+ Phân tích báo cáo tài chính cho các công ty về tư vấn tài chính, tổ chức tín dụng;
+ Kiểm tra và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính của các tổ chức được lập theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam/Quốc tế.
- Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng giao tiếp, có kỹ năng thao tác phần mềm kế toán, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức công việc hợp lý, kỹ năng quản lý thời gian. Có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ luật pháp. Trung thực, liêm chính và tuân thủ đạo đức, chuẩn mực nghề nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Kiểm toán.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiểm Toán


- Có kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính và các kiến thức nền tảng giúp sinh viên có khả năng lĩnh hội và phát triển việc tiếp thu khối kiến thức chuyên nghiệp.
- Có kiến thức chuyên sâu kế toán để có thể xử lý các vấn đề liên quan, là nền tảng để phát triển khả năng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có kiến thức chuyên sâu về kiểm toán.
- Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ. (Không kể phần kiến thức: ngoại ngữ 24 TC; giáo dục thể chất 5 TC; giáo dục quốc phòng 165 tiết).

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL
Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0837244555
Website: http://www.uel.edu.vn -
Trường Đại học Kinh tế - Luật tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM được thành lập ngày 6/11/2000. Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở đào tạo Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Kinh doanh và quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay Trường có 7 Khoa trực thuộc, đào tạo 11 ngành bậc đại học.
Đồng bộ tài khoản