Ngành Kế Toán

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng giao tiếp, có kỹ năng thao tác phần mềm kế toán, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức công việc hợp lý, kỹ năng quản lý thời gian. Có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ luật pháp. Trung thực, liêm chính và tuân thủ đạo đức, chuẩn mực nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm trách các công việc kế toán tài chính, kế toán quản trị, khai báo thuế tại doanh nghiệp, kiểm toán viên; có khả năng tổng hợp phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính; tham mưu và đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và ra quyết định kinh tế tài chính của đơn vị.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Kế toán.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Có kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính nói chung, nắm vững các vấn đề cơ bản về kế toán, kiểm toán nói riêng.
- Có kiến thức chuyên môn sâu về kế toán để có thể đảm trách các phần hành kế toán; tổng hợp phân tích số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị, hoạch định chính sách tài chính tại các tổ chức kinh tế.
- Có kiến thức cơ bản về kiểm toán để có thể hoạt động và làm việc trong lĩnh vực kiểm toán.
- Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ. (Không kể phần kiến thức: ngoại ngữ 24 TC; giáo dục thể chất 5 TC; giáo dục quốc phòng 165 tiết).

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL
Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0837244555
Website: http://www.uel.edu.vn -
Trường Đại học Kinh tế - Luật tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM được thành lập ngày 6/11/2000. Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở đào tạo Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Kinh doanh và quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay Trường có 7 Khoa trực thuộc, đào tạo 11 ngành bậc đại học.
Đồng bộ tài khoản