Kinh Tế Học

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Học

- Cử nhân ngành Kinh tế học được trang bị kiến thức sâu rộng, hiện đại về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế học ứng dụng, có khả năng vận dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế, có khả năng tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và tổ chức các chương trình dự án phát triển kinh tế-xã hội; có khả năng nghiên cứu và học tập ở bậc cao hơn.
- Sinh viên tốt nghiệp ra trường làm việc trong các trường Đại học, các viện nghiên cứu; các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương, các ngành và lĩnh vực kinh tế; làm trong các doanh nghiệp; tham gia các hoạt động tư vấn các vấn đề kinh tế cho các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Kinh tế học.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Học


- Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ.
(Không kể phần kiến thức: ngoại ngữ 24 TC; giáo dục thể chất 5 TC; giáo dục quốc phòng 165 tiết).
- Kiến thức cơ bản 46
- Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành
+ Toàn bộ 84
+ Cơ sở ngành 21
+ Ngành 53
+ TTCK, KLTN hoặc các HPCM 4+6=10

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL
Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0837244555
Website: http://www.uel.edu.vn -
Trường Đại học Kinh tế - Luật tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM được thành lập ngày 6/11/2000. Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở đào tạo Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Kinh doanh và quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay Trường có 7 Khoa trực thuộc, đào tạo 11 ngành bậc đại học.
Đồng bộ tài khoản