Khoa Học Máy Tính

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Máy Tính

Đào tạo cử nhân ngành Khoa Học Máy Tính có phẩm chất đạo đức, có kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc; được trang bị đầy đủ khối kiến thức giáo dục đại cương, nắm vững các kiến thức chuyên môn và có các kỹ năng thực hành, có khả năng áp dụng các kiến thức chuyên môn giải quyết các vấn đề về công nghệ thông tin. Sau khi học xong chương trình, cử nhân Khoa Học Máy Tính sinh viên có thể làm việc tại các vị trí như:
- Lập trình viên phát triển ứng dụng theo hướng chuyên ngành được đào tạo.
- Chuyên viên phân tích, thiết kế, quản trị hệ thống thông tin.
- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình đào tạo của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Máy Tính


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức chuyên ngành
+ Cơ sở lập trình
+ Kiến trúc máy tính
+ Lập trình giao diện
+ Ứng dụng web (Công cụ web)
+ Toán tin học
+ Kỹ thuật lập trình
+ Hệ điều hành
+ Cấu trúc dữ liệu
+ Nhập môn cơ sở dữ liệu
+ Nhập môn mạng máy tính
+ Lập trình hướng đối tượng
+ Thuật giải
+ Phân tích thiết kế hệ thống
+ Cơ sở dữ liệu nâng cao
+ Lập trình cơ sở dữ liệu
+ Công cụ thiết kế hệ thống thông tin
+ Quản trị hệ cơ sở dữ liệu
+ Đồ án ngành
+ Mạng máy tính nâng cao
+ Lập trình mạng
+ Lập trình web
+ Quản trị mạng
+ Đồ án ngành
+ Đồ họa máy tính
+ Công cụ thiết kế đồ họa
+ Xử lý ảnh
+ Lập trình đồ họa

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản