Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid

32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Bán hàng là một hoạt động vô cùng quan trọng, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp. Vì vậy, bán hàng có ý nghĩa to lớn, người quản lí bán hàng phải có những kỹ năng chuyên nghiệp, cung cấp các kiến thức về môi trường kinh doanh trong nền kinh tế thị trường; mối liên hệ giữa chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing với quản trị bán hàng; các kiến thức về xây dựng chương trình lực lượng bán hàng, xây dựng kế hoạch bán hàng, tuyển dụng, đào tạo, và bố trí lực lượng bán hàng; lý thuyết về lựa chọn mô hình bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng, kỹ năng phân tích, đánh giá và xây dựng mô hình lực lượng bán hàng, kỹ năng tổ chức hệ thống bán hàng, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng kiểm soát hoạt động bán hàng.

Đối Tượng Tham Gia

- Ban lãnh đạo của quý doanh nghiệp và tập thể các phòng kinh doanh
- Phòng thị trường, phòng Marketing, phòng bán hàng, phòng chăm sóc khách hàng
- Các cửa hàng trưởng và các cá nhân mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và bán hàng
- Cá nhân có mong muốn trang bị kiến thức về giao tiếp, thương hiệu và bán hàng và tìm kiếm cơ hội trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thời Lượng

04 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp


- Chuyên đề 1: Kỹ năng bán hàng hiệu quả
+ Tìm hiểu về nghề bán hàng: vai trò, trách nhiệm của nhân viên bán hàng
+ Xử lý một số tình huống bán hàng hay gặp
+ Lên kế hoạch bán hàng: quy trình, mẫu biểu báo cáo lên kế hoạch, thực tập sử dụng các mẫu biểu báo cáo
+ Công việc hàng ngày của nhân viên bán hàng
+ Quy trình bán hàng: chuẩn bị, xác định mục tiêu, tiếp xúc, kiểm hàng tồn, lên đề nghị đặt hàng, trình bày, xử lý phản đối, thống nhất đơn hàng, ghi chép, báo cáo, giao hàng, thu tiền, trưng bày, kết thúc, phân tích kết quả
+ Thực hành.
- Chuyên đề 2: Kỹ năng giao tiếp và trình bày bán hàng thuyết phục
+ Các nguyên lý và nguyên tắc trong bán hàng
+ Kỹ năng giao tiếp, quy trình giao tiếp, các rào cản trong giao tiếp, các tín hiệu đóng trong giao tiếp, các kỹ thuật xây dựng, tạo sự cởi mở trong giao tiếp
+ Trình bày bán hàng thuyết phục: đặc điểm và lợi ích của sản phẩm, cấu trúc bản trình bày thuyết phục, cách phát triển bản trình bày thuyết phục.
- Chuyên đề 3: Kỹ năng xử lý phản đối
+ Các phương pháp xử lý phản đối, quy trình xử lý phản đối, một số phản đối hay gặp trong bán hàng
+ Thực tập xử lý phản đối
- Chuyên đề 4: Kỹ năng trưng bày hàng hóa
+ Tầm quan trọng của trưng bày
+ Lợi ích của trưng bày với người tiêu dùng, với cửa hàng, với nhân viên bán hàng
+ Các nguyên tắc trưng bày và quản lý vật liệu trưng bày
+ Các bước thực hiện việc trưng bày: tìm kiếm cơ hội, trình bày thống nhất với cửa hàng và đánh giá.

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid
32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: (04) 39952822
Website: http://iid.edu.vn - Email: daotao@iid.edu.vn
Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về quốc tế học (bao gồm quan hệ quốc tế, kinh tế học, quản lý vĩ mô, …), đặc biệt chú ý nghiên cứu quan hệ quốc tế của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Quá trình thực hiện gắn nghiên cứu lý luận cơ bản với vận dụng vào thực tiễn và tổ chức từ sưu tập tài liệu, khảo sát thực tế, đến hội thảo, xuất bản. Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế xã hội, kinh nghiệm quản lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến hội nhập phát triển. Nghiên cứu và phổ biến những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực kinh tế, những phương thức quản lý tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng trong các lĩnh vực: nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm viên, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình, huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, bất động sản, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, giám đốc chuyên nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị nhân sự, văn thư lưu trữ, kế toán, ngoại ngữ, tin học.
Đồng bộ tài khoản