Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột

Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn SALT

Phòng G1, tòa nhà FOSCO, 6 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột

Xung đột là luôn tồn tại trong mọi tổ chức, mọi thời điểm bởi vì trong tổ chức luôn tồn tại những con người khác nhau với những mục tiêu, giá trị, chuẩn mực và phong cách làm việc khác nhau. Những tổ chức chuyên nghiệp và hiệu quả không né tránh xung đột mà luôn tìm cách quản lý và giải quyết xung đột để tạo ra hiệu quả trong hoạt động của tổ chức mình. Chương trình đào tạo Kỹ năng Giải Quyết Xung Đột Vượt Trội (Exceptional Conflict Resolution Skills - ECR) sẽ giúp cho nhân viên của tổ chức hiểu rõ bản chất của xung đột và các kỹ năng cần thiết để giải quyết xung đột đem lại những kết quả tích cực cho tổ chức của mình.

Đối Tượng Tham Gia

Khoá học phù hợp cho mọi người.

Thời Lượng

2 ngày

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột


Nội dung chương trình đào tạo:
- Xung đột trong nhóm là gì?
- Khi nào có xung đột?
- Khi nào cần giải quyết xung đột?
- Các quan điểm về xung đột.
- Các cấp độ xung đột.
- Các loại xung đột.
- Nguyên tắc giải quyết xung đột.
- Các phong cách giải quyết xung đột.
- Quy trình giải quyết xung đột.
- Các kỹ thuật giải quyết xung đột.
- Kỹ năng phản hồi và nhận phản hồi trong nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp tích cực khi xung đột.
- Bài tập mô phỏng.

Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn SALT
Phòng G1, tòa nhà FOSCO, 6 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: VP tại TPHCM
Điện thoại: (84 8)38274923
Website: http://salt.edu.vn - Email: info@salt.edu.vn
SALT là tổ chức tư vấn và đào tạo chuyên nghiệp về phát triển tiềm năng con người, giúp tổ chức và cá nhân thành công trong cuộc sống và sự nghiệp thông qua các khoá huấn luyện, các dịch vụ tư vấn và các sản phẩm động viên, khích lệ tinh thần trên nguyên tắc tôn trọng và cùng phát triển. Sứ mệnh của SALT là đem lại nguồn động viên và giá trị đích thực cho khách hàng, nhân viên, cổ đông và cộng đồng. SALT là tổ chức tư vấn và đào tạo được lựa chọn hàng đầu trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.Các chương trình huấn luyện của SALT được thiết kế lấy học viên làm trọng tâm với hai tiêu chí: Chủ động tham gia và Kết quả thực tế. Các khóa huấn luyện của chúng tôi được tổ chức theo phương pháp “hội thảo hai chiều” mang đến cho học viên sự tự khám phá và đúc rút bài học kinh nghiệm một cách thoải mái và sâu sắc nhất. Chúng tôi cũng sử dụng phương pháp BrainSynch Technology trong thiết kế các chương trình huấn luyện giúp não trái và não phải của học viên cùng làm việc hiệu quả nhất: Thu nhận tối đa trong khóa học; dễ hồi tưởng lại và áp dụng sau khóa học để mang tới những thay đổi lâu dài trong suy nghĩ, cảm nhận và hành động của học viên.
Đồng bộ tài khoản