Kỹ Năng Lãnh Đạo Cấp Trung

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid

32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa, học viên có thể:
- Thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý
- Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp;
- Lập kế hoạch hoàn thiện để nâng cao năng lực quản lý của bản thân và đáp ứng được yêu cầu công việc
- Thực hiện các bước hoạch định cá nhân và ủy thác hiệu quả
- Sử dụng các kỹ năng giao tiếp, động viên để kích thích và thúc đẩy nhân viên trong đội làm việc hiệu quả
- Huấn luyện, đánh giá và phản hồi kết quả công việc của nhân viên một cách hiệu quả
- Xác định các cách tiếp cận và giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn, khó khăn trong công việc
- Xây dựng và phát triển tinh thần làm việc trong đội nơi nhân viên.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học được thiết kế cho các cấp giám sát, quản lý lên đến cấp trung và các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí giám sát, quản lý

Thời Lượng

6 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo


- Chuyên đề 1: Giới thiệu vai trò lãnh đạo, quản lý
+ Khái niệm lãnh đạo và quản lý
+ Khái niệm về đội (team), Nhóm (group)
+ Phân biệt giữa Quản lý và Lãnh đạo
+ Phát triển bản thân nâng cao năng lực quản lý
+ Năng lực và phong cách lãnh đạo
- Chuyên đề 2: Kỹ năng quản lý của người quản lý cấp trung
+ Vai trò, nhiệm vụ, chức năng hoạt động của người quản lý cấp trung
+ Phương pháp làm việc với cấp trên
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Ủy thác công việc
- Chuyên đề 3: Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc
+ Các phương pháp & công cụ quản lý công việc
+ Qui trình triển khai thực hiện công việc
+ Quản lý thời gian và tổ chức công việc
+ Hoạch định, phân bổ nguồn nhân lực
+ Hoạch định và kiểm soát công việc nhóm
+ Kiểm soát và điều chỉnh trong quá trình thực hiện
- Chuyên đề 4: Các kỹ năng làm việc với nhân viên
+ Các loại hình giao tiếp trong công việc
+ Đào tạo và hướng dẫn công việc
+ Phản hồi kết quả công việc
+ Kỹ năng giải quyết xung đột

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid
32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: (04) 39952822
Website: http://iid.edu.vn - Email: daotao@iid.edu.vn
Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về quốc tế học (bao gồm quan hệ quốc tế, kinh tế học, quản lý vĩ mô, …), đặc biệt chú ý nghiên cứu quan hệ quốc tế của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Quá trình thực hiện gắn nghiên cứu lý luận cơ bản với vận dụng vào thực tiễn và tổ chức từ sưu tập tài liệu, khảo sát thực tế, đến hội thảo, xuất bản. Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế xã hội, kinh nghiệm quản lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến hội nhập phát triển. Nghiên cứu và phổ biến những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực kinh tế, những phương thức quản lý tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng trong các lĩnh vực: nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm viên, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình, huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, bất động sản, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, giám đốc chuyên nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị nhân sự, văn thư lưu trữ, kế toán, ngoại ngữ, tin học.
Đồng bộ tài khoản