Kỹ Năng Lãnh Đạo Và Tạo Động Lực Làm Việc

Hội Tư Vấn Khoa Học CN Và Quản Lý TP.HCM HASCON

16 Cù Chính Lan, phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức về kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Tạo cơ hội trải nghiệm và đánh giá năng lực lãnh đạo và quản lý của bản thân. Nắm được những kỹ năng thiết yếu để khuyến khích, động viên và tạo động lực làm việc cho cấp dưới.

Đối Tượng Tham Gia

- Lãnh đạo các Doanh nghiệp
- Cán bộ các phòng ban

Thời Lượng

2 ngày

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo


- Phần 1: Kỹ năng lãnh đạo
+ Làm quen, thống nhất nội quy học tập. Giới thiệu tổng quan khóa học. Bài kiểm tra đầu khóa. Lãnh đạo và quản lý
+ Mô hình lãnh đạo và quản lý
+ Cách nhìn mới về vai trò lãnh đạo
+ Các phẩm chất và tiêu chí đánh giá người lãnh đạo
+ Các ngộ nhận về người lãnh đạo cấp trung
+ Những thách thức của người lãnh đạo cấp trung
+ Những nguyên tắc lãnh đạo 3 cấp
+ Thảo luận: Làm gì để trở thành người lãnh đạo cấp trung xuất sắc
+ Trò chơi, bài tập. Đánh giá cuối ngày
- Phần 2: Kỹ năng khuyến khích động viên và tạo động lực làm việc
+ Tạo động lực làm việc là gì? Các lý thuyết kinh điển về tạo động lực làm việc
+ Hành vi tổ chức và hành vi cá nhân tại nơi làm việc
+ Các giá trị và thái độ trong khuyến khích và động viên nhân viên
+ Các công cụ và mô hình tạo động lực làm việc cho nhân viên
+ Vai trò của người lãnh đạo trong tạo động lực làm việc
+ Thảo luận nhóm, trò chơi, bài tập. Đánh giá cuối ngày

Hội Tư Vấn Khoa Học CN Và Quản Lý TP.HCM HASCON
16 Cù Chính Lan, phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Hội Tư Vấn Khoa học CN và Quản lý HASCON
Điện thoại: 0838429439 / 62936515
Website: http://hascon.net -
Hội là một Tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp, qui tụ các Tổ chức Tư vấn, các Đơn vị Tư vấn (Viện, Trung tâm, Công ty....) và các Chuyên gia Tư vấn. Hội được thành lập và họat động theo pháp luật hiện hành của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam: Nghị định số 88, số 45, số 33 của Chính phủ về qui định tổ chức, họat động và quản lý Hội. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và Tài khỏan tại Ngân Hàng. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng quản lý và khai thác có hiệu quả thị trường tư vấn của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào việc phát triển ngành Tư vấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm cầu nối giữa Tư vấn và Doanh nghiệp. Thực hiện chức năng tư vấn, và phản biện xã hội của một tổ chức Hội theo quy định của Nhà nước góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố. Tập hợp và đoàn kết các Hội viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn.Đại diện và bảo vệ quyền lợi của Hội viên. Kiến nghị với Nhà nước về những vấn đề thuộc lĩnh vực Tư vấn.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản