Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng

,

Giới Thiệu Khóa Học Phỏng Vấn Tuyển Dụng

Hãy tham gia khóa học Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:
- Nhận rõ tầm quan trọng của việc phỏng vấn ứng viên trong phỏng vấn, tuyển dụng
- Hiểu và có thể vận dụng các phương pháp phỏng vấn hiệu quả và chuyên nghiệp
- Biết cách đánh giá ứng viên một cách khoa học và khách quan
- Biết cách thức tham dự một kỳ phỏng vấn hiệu quả.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng

Thời Lượng

Khóa đào tạo bao gồm 16 tiết, 4 tiết/buổi (giải lao giữa giờ 15 phút). Sáng: 8h30 – 12h - Chiều: 13h30 – 17h. Thời gian học: Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần

Nội Dung Khóa Học Phỏng Vấn Tuyển Dụng


- Khái quát chung về phỏng vấn tuyển dụng
+ Vai trò và tầm quan trọng của phỏng vấn tuyển dụng
+ Các loại hình phỏng vấn tuyển dụng
+ Vai trò của phòng nhân sự và các phòng ban khác trong phỏng vấn tuyển dụng
- Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tuyển dụng
+ Lập mục tiêu và kế hoạch của cuộc phỏng vấn
+ Xác định các yếu tố thành công trong phỏng vấn tuyển dụng
+ Cấu trúc của một cuộc phỏng vấn
- Phỏng vấn tuyển dụng
+ Mở đầu cuộc phỏng vấn
+ Thực hiện cuộc phỏng vấn: Cách đặt câu hỏi dẫn dắt "Lead Questions", cách đặt câu hỏi chi tiết “Follow-up Questions”, cách chuyển tiếp sang vấn đề tiếp theo, ngôn ngữ cử chỉ
+ Kết thúc cuộc phỏng vấn
+ Đánh giá sau khi phỏng vấn.
- Các kỹ năng quan trọng trong phỏng vấn
+ Kỹ năng giao tiếp trong phỏng vấn
+ Kỹ năng lắng nghe
+ Kỹ năng ghi chép
+ Kỹ năng đánh giá ứng viên
- Những lưu ý quan trọng trong phỏng vấn tuyển dụng
+ Những điều nên tránh trong quá trình phỏng vấn và đánh giá ứng viên
+ Những vấn đề nên và không nên hỏi trong quá trình phỏng vấn tuyển dụng


,
Người liên hệ:
Điện thoại:

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản