Kỹ Năng Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả Ở Bậc Đại Học

,

Giới Thiệu Khóa Học Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả

Hãy tham gia khóa học Kỹ Năng Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả Ở Bậc Đại Học bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:
- Nắm bắt chương trình đào tạo ở bậc đại học và định hướng ban đầu về nghề nghiệp
- Hiểu biết và vận dụng được các phương pháp học tập hiệu quả
- Vận dụng được các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và rèn luyện
- Sử dụng các công cụ thích hợp để học tập và nghiên cứu một cách tối ưu trong thời gian tiết kiệm nhất
- Thực hành phương pháp và kỹ năng học tập một số học phần tại Trường Đại học.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Kỹ Năng Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả Ở Bậc Đại Học

Thời Lượng

Khóa đào tạo bao gồm 20 tiết, 4 tiết/buổi (giải lao giữa giờ 15 phút). Sáng: 8h30 – 12h, chiều: 13h30 – 17h. Thời gian học: Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần

Nội Dung Khóa Học Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả


- Chân dung người chủ trì thành công buổi thuyết trình/cuộc họp
+ Xác định các yếu tố tạo nên buổi thuyết trình/ hội họp thành công: Mức độ ảnh hưởng của buổi thuyết trình/hội họp với các đối tượng tham gia, tâm lý và cảm xúc của các đối tượng tham gia, chuỗi hành vi hiệu ứng sau buổi thuyết trình/hội họp, xác định tố chất và kỹ năng của người chủ trì thành công
- Chuẩn bị - giai đoạn tối quan trọng
+ Phân tích môi trường và các yếu tố ảnh hưởng: Tìm hiểu đối tượng tham dự - tầm quan trọng và sự cần thiết, phương cách tiếp cận, trình bày - sự thành công trong tầm tay, thiết kế đề cương nội dung trình bày


,
Người liên hệ:
Điện thoại:

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản