Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo Và Ra Quyết Định

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo Và Ra Quyết Định

Khóa học cung cấp những kiến thức và các kỹ năng cơ bản, toàn diện về khả năng tư duy sáng tạo và ra quyết định. Kiến thức thu được từ khóa học này sẽ giúp nhà lãnh đạo và quản lý vận dụng các phương pháp tư duy cổ điển và hiện đại để có thể giải quyết được công việc đạt hiệu quả cao. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ hiểu đúng bản chất của tư duy sáng tạo và ra quyết định. Hiểu được các bước trong quy trình tư duy sáng tạo và ra quyết định. Biết cách vận dụng một số phương pháp và công cụ tư duy sáng tạo và ra quyết định hiệu quả.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

12 giờ

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo Và Ra Quyết Định


Nội dung chương trình đào tạo:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về tư duy sáng tạo và ra quyết định
+ Bản chất tư duy sáng tạo và ra quyết định
+ Các rào cản tư duy sáng tạo và ra quyết định
- Chuyên đề 2: Quá trình tư duy sáng tạo và ra quyết định
+ Nguyên tắc tư duy sáng tạo và ra quyết định
+ Các bước tư duy sáng tạo và ra quyết định
- Chuyên đề 3: Các công cụ trợ giúp tư duy sáng tạo và ra quyết định
+ Động não (Brainstorming)
+ Bản đồ tư duy (Mindmap)
+ Sáu chiếc mũ tư duy (Six thinking hats)
+ Các công cụ khác: DOIT, TRIZ, IPO, 5why, Fishbone, Decision Tree…
- Chuyên đề 4: Các phương pháp phát triển tư duy sáng tạo và ra quyết định
+ Cách sử dụng kho dữ liệu hiệu quả
+ Chế độ làm việc hợp lý

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản