Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản, toàn diện về phương pháp giải quyết các vấn đề gặp phải trong công việc. Kiến thức thu được từ khóa học này sẽ giúp nhà lãnh đạo, quản lý có thể thay đổi từ thế “bị động” sang thế “chủ động”, tự tin hơn trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định, từ đó nâng cao hiệu quả khi giải quyết vấn đề phát sinh. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ hiểu đúng bản chất của vấn đề và xác định đúng vấn đề cần giải quyết. Hiểu được quy trình giải quyết vấn đề một cách hệ thống, tiêu chuẩn hóa được giải pháp giả quyết vấn đề.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội đồng Quản trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

12 giờ

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề


Nội dung chương trình đào tạo:
- Chuyên đề 1: Xác định vấn đề và nguyên nhân gây ra vấn đề
+ Thế nào là “vấn đề” và các loại vấn đề
+ Các công cụ phân tích nguyên nhân vấn đề: Biểu đồ xương cá (Fishbone Chart), Biểu đồ nhân quả (Cause-Effect Diagram)...
+ Vấn đề dưới các góc độ khác nhau
- Chuyên đề 2: Xây dựng và lựa chọn giải pháp tối ưu
+ Xác định mục tiêu giải quyết vấn đề
+ Chọn lựa giải pháp tối ưu
+ Lập kế hoạch triển khai
- Chuyên đề 3: Thực thi và đánh giá kết quả thực hiện giải pháp
+ Giám sát tiến độ thực hiện giải pháp
+ Đánh giá kết quả đạt được
+ Tiêu chuẩn hóa những giải pháp khả thi

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản