Kỹ Năng Đàm Phán Hiệu Quả

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Đàm Phán Hiệu Quả

Khóa học cung cấp những kiến thức và các kỹ năng cơ bản và toàn diện về các phương pháp đàm phán trong công việc. Kiến thức thu được từ khóa học này sẽ giúp nhà lãnh đạo và quản lý hiểu được cách tạo ra sức thuyết phục và tối đa hóa lợi thế của bản thân dẫn đến thành công trong các cuộc đàm phán, thương lượng với khách hàng, đối tác…Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ hiểu được thế nào là đàm phán và các cách phân loại đàm phán. Biết được các chiến thuật được sử dụng trong quá trình đàm phán. Biết được các cách tăng cường thành công trong quá trình đàm phán cùng với cách xử lý các tình huống xảy ra.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội đồng Quản trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

12 giờ

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Đàm Phán Hiệu Quả


Nội dung chương trình đào tạo:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về đàm phán
+ Bản chất của đàm phán
+ Những vấn đề cơ bản trong đàm phán: mục tiêu, ZOPA, BATNA
+ Đàm phán win-win và đàm phán win-lose
- Chuyên đề 2: Quá trình đàm phán
+ Chuẩn bị trước, trong và sau quá trình đàm phán
+ Chiến lược đàm phán
+ Chiến thuật trên bàn đàm phán
- Chuyên đề 3: Tăng cường khả năng đàm phán
+ Nghệ thuật thuyết phục
+ Khả năng kiềm chế
- Chuyên đề 4: Các tình huống xảy ra và cách xử lý tối ưu
+ Với trường hợp thông tin thiếu chính xác
+ Với trường hợp không thể thỏa hiệp

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản