Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

Khóa học cung cấp những kiến thức và các kỹ năng cơ bản, toàn diện về khả năng giao tiếp trong công việc. Kiến thức thu được từ khóa học này sẽ giúp nhà lãnh đạo, quản lý có thể h̀òa đồng và hợp tác tốt trong ĉng việc với mọi người một cách hiệu quả và ǵóp phần tạo ra môi trường làm việc có văn h́óa, lịch sự và chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ hiểu được cách lắng nghe sao cho có thể thu được thông tin nhiều nhất. Biết cách ứng xử trong những tình huống đặc biệt. Biết cách tạo nên phong cách chuyên nghiệp trong giao tiếp.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Ph́ Giám Đốc, Hội đồng Quản trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

12 giơ

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả


Nội dung chương trình đào tạo:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về kỹ năng giao tiếp
+ Bản chất của giao tiếp
+ Những rào cản trong giao tiếp
+ Tầm quan trọng của giao tiếp trong kinh doanh
- Chuyên đề 2: Văn hóa giao tiếp hiện đại
+ Các chuẩn mực giao tiếp nơi ĉng sở
+ Các chuẩn mực giao tiếp văn bản: thư, email, ĉng văn, giấy tờ…
- Chuyên đề 3: Phong cách giao tiếp chuyên nghiệp
+ Đi đứng, tư thế ngồi, ăn mặc, cử chỉ…
+ Giao tiếp với người nước ngoài
- Chuyên đề 4: Nghệ thuật ngôn ngữ
+ Nghệ thuật lắng nghe hiệu quả
+ Khai thác ngôn ngữ cơ thể
+ Nghệ thuật “khen-chê” trong giao tiếp

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản