Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Khóa Học Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Giới Thiệu Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.

Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng học rộng rãi, thoáng mát, hệ thống trang thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập tốt nhất cho học viên.

Thông Tin Liên Hệ Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Địa chỉ: Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.4)37547506
Fax: (84.4)37546765
Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Website: http://cbas.ueb.edu.vn

Đồng bộ tài khoản