Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Và Hiệu Quả

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Bán Hàng

Khóa học Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Và Hiệu Quả cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản và toàn diện về Bán hàng trong doanh nghiệp. Kiến thức thu được từ khóa học này sẽ được các nhà quản trị vận dụng để có thể xây dựng và vận hành một “Hệ thống Bán hàng hiệu quả” cho doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm được đặc điểm và vai trò của Bán hàng. Biết cách lập Kế hoạch Bán hàng, vận dụng kỹ thuật Bán hàng Cá nhân, kỹ thuật Marketing Trực tiếp. Ứng dụng thương mại điện tử để Bán hàng. Có khả năng thu hút, đào tạo và đánh giá Lực lượng Bán hàng trong doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận Kinh doanh, Marketing, Bán hàng và Chăm sóc khách hàng
- Đội ngũ nhân viên thuộc bộ phận Kinh doanh, Marketing, Bán hàng và Chăm sóc khách hàng
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

12 giờ

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Bán Hàng


Nội dung chương trình đào tạo:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về Kỹ năng Bán hàng
+ Đặc điểm của Bán hàng hiện đại
+ Tiêu chuẩn của nhân viên Bán hàng hiện đại
+ Lập Kế hoạch Bán hàng
+ Thiết lập Hệ thống kênh phân phối
- Chuyên đề 2: Các kỹ năng Bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả
+ Kỹ năng Bán hàng Cá nhân
+ Marketing Trực tiếp (Direct Marketing)
+ Bán hàng qua mạng Internet (Internet Marketing)
- Chuyên đề 3: Quản trị Lực lượng Bán hàng
+ Tuyển dụng và đào tạo Lực lượng Bán hàng
+ Tổ chức, bố trí Lực lượng Bán hàng
+ Đánh giá, khuyến khích Lực lượng Bán hàng

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản