Kỹ Năng Tổ Chức Cuộc Họp Hiệu Quả

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Tổ Chức Cuộc Họp

Khóa học cung cấp những kiến thức và các kỹ năng cơ bản, toàn diện về tổ chức cuộc họp hiệu quả. Kiến thức thu được từ khóa học này sẽ giúp nhà lãnh đạo, quản lý có thể tổ chức cuộc họp hiệu quả, đạt được mục đích mà không lãng phí thời gian. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ biết được các biện pháp chuẩn bị và tổ chức cuộc họp hiệu quả theo sát và hoàn thành mục tiêu đề ra. Biết cách tạo ra không khí, động lực và kích thích được các thành viên tích cực tham gia cuộc họp. Biết điều khiển cuộc họp theo đúng tiến trình, thời gian, mục tiêu và kiểm soát được các thành phần cuộc họp: nội dung, con người, kết quả. Biết các kỹ thuật biến “tư tưởng” thành “hành động” sau khi kết thúc cuộc họp.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

12 giờ

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Tổ Chức Cuộc Họp


Nội dung chương trình đào tạo:
- Chuyên đề 1: Lên chương trình cuộc họp
+ Xác định mục đích cuộc họp
+ Xác định địa điểm, thời gian, phương pháp họp
- Chuyên đề 2: Kiểm soát quá trình cuộc họp
+ Trình bày trong cuộc họp
+ Kiểm soát thời gian, nội dung cuộc họp
+ Dẫn dắt phương hướng cuộc họp
- Chuyên đề 3: Xác nhận kết quả cuộc họp
+ Tổng kết cuộc họp, giao việc, khen thưởng…
+ Trao đổi sau cuộc họp

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản