Nâng Cao Kỹ Năng Thực Hành Nghiên Cứu, Thiết Kế Luận Văn

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Thiết Kế Luận Văn

Khóa học nhằm hướng dẫn học viên trong nghiên cứu, thiết kế luận văn đồng thời sử dụng thành thạo phần mềm thống kê SPSS để hỗ trợ đắc lực cho nghiên cứu định lượng. Sau khóa học, học viên có thể ứng dụng được ngay các kiến thức vào thực hành nghiên cứu/làm luận văn một cách dễ dàng.

Đối Tượng Tham Gia

Cao học viên, nghiên cứu sinh, sinh viên đại học và các nhà nghiên cứu

Thời Lượng

2 buổi

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Thiết Kế Luận Văn


- Buổi 1: Thiết kế một nghiên cứu/luận văn
- Buổi 2: Sử dụng phần mềm SPSS trong xử lý số liệu

Ưu Đãi Chung

Hỗ trợ sau khóa học
- Tư vấn hoàn thiện nghiên cứu/luận văn
- Hỗ trợ viết bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản