Quản Trị Nhân Lực - HRM

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Nhân Lực

Khóa học Quản Trị Nhân Lực - HRM cung cấp cho học viên tư duy cơ bản và toàn diện về Quản trị Nhân lực trong doanh nghiệp. Kiến thức thu được từ khóa học này sẽ được các nhà quản trị vận dụng để thu hút, sử dụng, duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự “tối ưu” của doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ hiểu về lịch sử phát triển của Quản trị Nhân lực, hiểu về bản chất và đặc điểm của Quản trị Nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh. Hiểu và áp dụng được các phương pháp và kỹ thuật trong từng hoạt động. Quản trị Nhân lực cụ thể như thiết kế tổ chức, xây dựng chính sách nhân lực, lập kế hoạch, sắp xếp nhân lực, đánh giá, tạo động lực, …Hiểu và ứng dụng được những chức năng cơ bản của Phần mềm Quản trị Nhân lực.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội đồng Quản trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận Tổ chức – Nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

30 giờ

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Nhân Lực


Nội dung chương trình đào tạo:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về Quản trị Nhân lực
+ Lịch sử hình thành và phát triển của Quản trị Nhân lực
+ Bản chất và đặc điểm của Quản trị Nhân lực hiện đại
- Chuyên đề 2: Thiết kế hệ thống Quản trị Nhân lực
+ Thiết kế tổ chức
+ Xây dựng chính sách nhân lực
+ Lập kế hoạch nhân lực
- Chuyên đề 3: Thu hút và bố trí nhân lực
+ Tuyển dụng nhân lực
+ Sắp xếp nhân lực
- Chuyên đề 4: Duy trì và phát triển nhân lực
+ Đánh giá nhân lực
+ Tạo động lực cho cán bộ, nhân viên
+ Xây dựng hệ thống lương và phúc lợi cho cán bộ, nhân viên

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản