Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng - CRM

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng

Khóa học Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng - CRM cung cấp những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu và mang tính chiến lược về Quản trị Quan hệ Khách hàng (Customer Relation Management - CRM). Kiến thức thu được từ khóa học này sẽ được các nhà quản trị vận dụng để có thể xây dựng và vận hành một “Hệ thống Quản trị Quan hệ Khách hàng hiệu quả”, giúp doanh nghiệp có thể thu hút, duy trì và phát triển lực lượng khách hàng “trung thành” cho doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ hiểu được khái niệm CRM và tầm quan trọng của CRM với doanh nghiệp. Hiểu được các yếu tố chính cấu thành CRM, thiết kế đươc các chương trình CRM. Xây dựng hệ thống CRM của doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả của hệ thống CRM.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội đồng Quản trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận Kinh doanh, Marketing, Bán hàng và Chăm sóc khách hàng
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

12 giờ

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng


Nội dung chương trình đào tạo:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về Quản trị Quan hệ Khách hàng
+ Kinh doanh trong môi trường hiện đại
+ Khái niệm và lợi ích của CRM
+ Các yếu tố cấu thành của CRM: con người, công nghệ và “quá trình”
- Chuyên đề 2: Xây dựng hệ thống CRM
+ Xây dựng mục tiêu và chiến lược khách hàng
+ Thiết kế các chương trình CRM
+ Xây dựng hệ thống CRM
- Chuyên đề 3: Đánh giá và điều chỉnh hệ thống CRM
+ Đo lường kết quả hoạt động CRM
+ Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống CRM
+ Điều chỉnh hệ thống CRM

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản