Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu

Khóa học Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, mang tính chiến lược về Tạo dựng và Phát triển Thương hiệu của doanh nghiệp. Kiến thức thu được từ khóa học này sẽ được nhà quản trị vận dụng để tạo dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp trở thành “Thương hiệu mạnh” trên thị trường. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ hiểu được bản chất và vai trò của Thương hiệu trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay. Xây dựng Chiến lược Thương hiệu, tạo lập được các yếu tố cấu thành Thương hiệu. Xây dựng và thực thi các Chính sách Marketing hỗ trợ Thương hiệu.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội đồng Quản trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận Quản trị thương hiệu, Marketing, Bán hàng và Chăm sóc khách hàng
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

12 giờ

Nội Dung Khóa Học Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu


Nội dung chương trình đào tạo:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về Thương hiệu
+ Khái niệm và các yếu tố cấu thành Thương hiệu
+ Các qui luật bất biến trong xây dựng Thương hiệu
+ Các Thương hiệu thành công và thất bại trên thế giới và ở Việt Nam
- Chuyên đề 2: Xây dựng Chiến lược và Thiết kế Thương hiệu
+ Các Chiến lược Thương hiệu
+ Xây dựng các yếu tố cấu thành Thương hiệu: bản sắc thương hiệu , các dấu
hiệu nhận biết, slogan
- Chuyên đề 3: Các biện pháp hỗ trợ Xây dựng và Phát triển Thương hiệu
+ Các Chính sách Marketing hỗ trợ Thương hiệu
+ Đăng ký bảo hộ Thương hiệu

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản