Kỹ Năng Quản Trị

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Quản Trị

Khóa học cung cấp những kiến thức và giúp học viên hình thành và phát triển các kỹ năng quản trị cơ bản. Kiến thức từ khóa học này sẽ được các nhà quản trị vận dụng một cách tối đa để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nhận diện được các đặc điểm lao động của nhà quản trị và sự cần thiết phải hình thành và phát triển các kỹ năng quản trị. Thực thi có hiệu quả hơn các công việc các nhà quản trị phải triển khai thường xuyên như lập kế hoạch, giao việc cho thuộc cấp, giải quyết các vấn đề, giao tiếp, đàm phán.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội đồng Quản trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

30 giờ

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Quản Trị


Nội dung chương trình đào tạo:
- Bản chất và sự cần thiết của các kỹ năng quản trị
+ Nhà quản trị
+ Đặc điểm lao động của nhà quản trị
+ Vai trò của các kỹ năng quản trị
- Kỹ năng lập kế hoạch
+ Tổng quan về lập kế hoạch
+ Các bước lập kế hoạch
+ Tổ chức công việc cá nhân, lên lịch trình công việc
+ Giám sát, đánh giá công việc
- Kỹ năng giao việc hiệu quả
+ Bản chất của giao việc
+ Phương pháp và cách thức giao việc
+ Giám sát và đánh giá công việc đã giao phó cho cấp dưới
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
+ Xác định vấn đề và nguyên nhân gây ra vấn đề
+ Xây dựng giải pháp
+ Thực thi giải pháp
+ Giám sát và đánh giá kết quả thực hiện giải pháp
- Kỹ năng giao tiếp
+ Bản chất và tầm quan trọng của giao tiếp trong kinh doanh
+ Văn hóa giao tiếp hiện đại
+ Phong cách giao tiếp chuyên nghiệp
+ Nghệ thuật lắng nghe và ứng xử
- Kỹ năng đàm phán
+ Thực chất và mục tiêu của đàm phán
+ Quá trình đàm phán
+ Chiến thuật đàm phán
+ Các tình huống xảy ra cách giải quyết
- Kỹ năng tổ chức cuộc họp
+ Lên chương trình cuộc họp
+ Kiểm soát tiến trình cuộc họp
+ Xác nhận kết quả cuộc họp
- Kỹ năng tư duy sáng tạo và ra quyết định
+ Bản chất của tư duy sáng tạo và ra quyết định
+ Quá trình tư duy sáng tạo và ra quyết định
+ Các phương pháp phát triển tư duy sáng tạo và ra quyết định
+ Các công cụ trợ giúp tư duy sáng tạo và ra quyết định

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản