Kỹ Năng Giao Việc Hiệu Quả

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Giao Việc Hiệu Quả

Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản, toàn diện về giao việc hay ủy quyền công việc. Kiến thức thu được từ khóa học này sẽ giúp nhà lãnh đạo có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những công việc quan trọng, đưa ra những quyết định sáng suốt
hơn, phát triển nhân viên và củng cố niềm tin ở nhân viên, tăng thêm uy tín của mình. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ xác định được công việc có thể giao phó cũng như chọn lựa được chính xác, nhân viên có thể đảm nhận các công việc được giao. Biết cách giám sát và đảm bảo công việc được thực hiện một cách chính xác, đúng tiến độ và hiệu quả cao. Biết cách đánh giá kết quả thực hiện công việc được giao của nhân viên.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội đồng Quản trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

12 giờ

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Giao Việc Hiệu Quả


Nội dung chương trình đào tạo:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về giao việc hay ủy quyền công việc
+ Bản chất của ủy quyền công việc
+ Những lợi ích của ủy quyền công việc
+ Các mức độ ủy quyền
- Chuyên đề 2: Phương pháp và cách thức giao việc
+ Quyết định công việc
+ Chọn lựa người ủy thác
+ Lập kế hoạch triển khai
+ Các bí quyết giao việc hiệu quả (Phạm vi công việc giao phó; thông tin hai
chiều trong quá trình giao phó công việc; ....)
- Chuyên đề 3: Giám sát và đánh giá công việc giao phó
+ Giám sát tiến độ công việc
+ Đánh giá kết quả công việc

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản