Kỹ Năng Lập Kế Hoạch

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Lập Kế Hoạch

Khóa học Kỹ Năng Lập Kế Hoạch cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện về kỹ năng lập kế hoạch. Kiến thức thu được từ khóa học này sẽ giúp học viên có thể vận dụng để lập được kế hoạch làm việc và sắp xếp không gian làm việc một cách khoa học cho chính mình đồng thời quản lý được công việc một cách hiệu quả. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên nắm được lập kế hoạch công việc hợp lý, xây dựng lịch trình công việc hàng ngày hiệu quả và nhanh chóng, sắp xếp và quản lý thông tin, hồ sơ dữ liệu hiệu quả.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội đồng Quản trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

12 giờ

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Lập Kế Hoạch


Nội dung chương trình đào tạo:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về lập kế hoạch
+ Thế nào là lập kế hoạch
+ Những lợi ích của lập kế hoạch
- Chuyên đề 2: Các bước lập kế hoạch
+ Xác định mục tiêu công việc
+ Lập kế hoạch triển khai
+ Truyền đạt kế hoạch
+ Xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc
+ Tiến hành điều chỉnh khi cần
- Chuyên đề 3: Lập lịch trình công việc
+ Danh mục công việc hàng ngày
+ Biểu đồ Gantt
- Chuyên đề 4: Tổ chức công việc cá nhân
+ Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
+ Sắp xếp hồ sơ và quản lý thông tin
+ Sắp xếp nơi làm việc

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản