Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Và Công Việc

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Và Công Việc

Khóa học cung cấp những kiến thức và các kỹ năng cơ bản và toàn diện về quản lý thời gian và công việc. Kiến thức thu được từ khóa học này sẽ giúp nhà lãnh đạo, quản lý tạo được nhiều thời gian hơn để tập trung vào những công việc quan trọng, cân bằng giữa thời gian làm việc và thời gian cá nhân, làm chủ được cả công việc và đời sống cá nhân. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ biết cách xác định công việc theo thứ tự ưu tiên để có thể phân bổ và sử dụng hời gian một cách hiệu quả. Biết cách sử dụng các công cụ quản lý thời gian và công việc hiệu quả.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

12 giờ

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Và Công Việc


Nội dung chương trình:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý thời gian và công việc
+ Thế nào quản lý thời gian và công việc
+ Những lợi ích của quản lý thời gian và công việc hiệu quả
- Chuyên đề 2: Phương pháp quản lý thời gian và tổ chức công việc
+ Lập kế hoạch công việc
+ Nguyên tắc công việc ưu tiên
+ Xây dựng sổ nhật trình
- Chuyên đề 3: Quản lý thời gian cá nhân
+ Xử lý các cuộc điện thoại, email, làm phiền…
+ Sắp xếp bàn làm việc, giấy tờ, tài liệu…
- Chuyên đề 4: Các công cụ trợ giúp quản lý thời gian
+ Ma trận thời gian
+ Biểu đồ Pareto (Nguyên tắc 80/20)
+ Các phần mềm hỗ trợ quản lý thời gian

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản