Quản Trị Marketing

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Marketing

Khóa học Quản Trị Marketing cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản và toàn diện về Quản trị Marketing của doanh nghiệp. Kiến thức thu được từ khóa học này sẽ được các nhà quản trị vận dụng để có thể xây dựng một “Hệ thống Marketing hiệu quả” cho doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ hiểu bản chất và qui trình Marketing. Biết cách xây dựng chiến lược Marketing. Biết cách xây dựng các biến số Marketing căn bản (4Ps, 7Ps, …). Biết cách thiết lập và vận hành hệ thống thương mại điện tử.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội đồng Quản trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận Kinh doanh, Marketing, Bán hàng và Chăm sóc khách hàng
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

24 giờ

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Marketing


Nội dung chương trình đào tạo:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về Marketing
+ Bản chất và qui trình Marketing
+ Vai trò của Marketing
+ Đặc điểm của Marketing trong thời đại số
- Chuyên đề 2: Xây dựng chiến lược Marketing
+ Phân tích môi trường Marketing
+ Hành vi khách hàng
+ Lập chiến lược Marketing
+ Xây dựng và phát triển Thương hiệu
- Chuyên đề 3: Xây dựng các chính sách Marketing hỗn hợp
+ Chính sách sản phẩm
+ Các phương pháp định giá
+ Quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm
+ Quảng cáo, PR và bán hàng trực tiếp
- Chuyên đề 4: Quản lý Quan hệ Khách hàng và Thương mại điện tử
+ Quản lý Quan hệ Khách hàng – CRM
+ Thương mại điện tử

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản