Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU

266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ thuật công trình xây dựng

Mục tiêu cuả khóa học đào tạo ngành Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng :
- Về kiến thức: Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, toán học, lý, hóa, tin học và tiếng Anh; những kiến thức cơ sở của ngành kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp).
- Về kỹ: Sinh viên được cung cấp các kỹ năng thiết kế, thi công xây lắp, giám sát và quản lý các công trình xây dựng; các kỹ năng kiểm tra, giám sát thi công và tổ chức thi công các công trình; các kỹ năng giao dịch, đàm phán, thuyết trình, làm việc theo nhóm và quản lý thời gian hiệu quả; sử dụng tin học và tiếng Anh trong công việc chuyên môn…và có tối thiểu 5 chứng chỉ kỹ năng mềm do Trường Đại học Nguyễn Trãi cấp.
- Phẩm chất, tư cách, đạo đức nghề nghiệp: Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có nếp sống văn minh lành mạnh, say mê nghề nghiệp, có kiến thức về pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc luật bản quyển và sở hữu trí tuệ, nắm vững đường cách mạng của Đảng Công sản Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng.

Thời Lượng

04 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ thuật công trình xây dựng


Khối lượng kiến thức toàn khóa:
- 161 tín chỉ (tc), chưa kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất (3 tc) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết).
Chuẩn về kiến thức
- Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn trong khung chương trình dành cho khối các ngành khoa học kỹ thuật.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật công trình xây dựng: thiết kế, thi công xây lắp, giám sát và quản lý các công trình xây dựng; các kiến thức về kiểm tra, giám sát thi công và tổ chức thi công các công trình xây dựng. Thiết kế, thi công xây lắp, giám sát, kiểm tra và quản lý các công trình xây dựng.
- Nắm vững kiến thức chuyên môn, quy trình và phương pháp luận để thiết kế và vận hành các công trình xây dựng.
- Có trình độ kiến thức về lý luận trong việc nhận xét, đánh giá bản vẽ thi công công trình, đọc bản vẽ công nghệ.
- Không ngừng đổi mới, sáng tạo và đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội.

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU
266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 04.37481752
Website: http://www.ntu.vn - Email: tuyensinh@ntu.vn
Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tự hào mang tên đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, một nhân vật toàn tài, một cá nhân kiệt xuất của lịch sử Việt Nam, đã được UNESCO công nhận “Danh nhân văn hoá Thế giới”. Phương châm đào tạo của trường là “Chất lượng - Trung thực - Nhân văn và Bền vững”, với triết lý “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia - Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Đồng bộ tài khoản