Quản Trị Kinh Doanh ( Hệ Cao đẳng )

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU

266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh ( Hệ Cao đẳng )

Mục tiêu đào tạo ngành Quản Trị Kinh Doanh ( Hệ Cao đẳng )
- Về kiến thức:Sinh viên tốt nghiệp nắm vững hệ thống kiến thức về kinh tế - xã hội và kinh doanh. Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào việc lập kế hoạch phát triển và hoạt động kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp.
- Về kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng tác nghiệp ở các bộ phận tham mưu chức năng trong hệ thống bộ máy quản trị của các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế quốc doanh và ngoài quốc doanh, các tổ chức sự nghiệp và các tổ chức xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hệ Cao đẳng.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh ( Hệ Cao đẳng )


Khối lượng kiến thức toàn khóa:
- 90 tín chỉ không kể kiến thức giáo dục quốc phòng (4,5 tín chỉ), giáo dục thể chất (3 tín chỉ).
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:
- Vận dụng thành thạo khối kiến thức toán, khoa học tự nhiên và kiến thức cơ bản của nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
- Áp dụng vững vàng các kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh như: quản trị chiến lược, nhân lực, marketing, tài chính - kế toán... để phân tích, đánh giá tình hình thị trường; tham gia đề xuất, và thực hiện các kế hoạch: kinh doanh và marketing, nhân sự, tài chính của doanh nghiệp
- Phân tích, đánh giá và vận dụng vào thực tiễn các kiến thức đã học liên quan đến quản trị, văn hóa doanh nghiệp, hành vi của tổ chức; đàm phán và giải quyết các xung đột nghề nghiệp… để có thể khởi nghiệp và quản trị tốt một doanh nghiệp trong môi trường trong nước và quốc tế.

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU
266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 04.37481752
Website: http://www.ntu.vn - Email: tuyensinh@ntu.vn
Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tự hào mang tên đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, một nhân vật toàn tài, một cá nhân kiệt xuất của lịch sử Việt Nam, đã được UNESCO công nhận “Danh nhân văn hoá Thế giới”. Phương châm đào tạo của trường là “Chất lượng - Trung thực - Nhân văn và Bền vững”, với triết lý “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia - Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Đồng bộ tài khoản