Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Cao đẳng )

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU

266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Cao đẳng )

Mục tiêu đào tạo khóa học Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Cao đẳng )
- Về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức về kinh tế, xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính tiền tệ; có kỹ năng để giải quyết những vấn đề chuyên môn về tài chính, tín dụng, phân tích đầu tư, quản lý dự án, kinh doanh tiền tệ và quản lý tài chính tiền tệ đáp ứng yêu cầu của hệ thống Tài chính – Ngân hàng hiện đại; có trình độ ngoại ngữ, tin học để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
- Về kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp thực hiện được các kỹ năng như: các kỹ năng thuộc nghiệp vụ Tài chính - Ngân hàng; kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch; kỹ năng thuyết trình và đàm phán; kỹ năng làm việc nhóm.
- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên được rèn luyện toàn diện về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe và phong cách giao tiếp văn hóa.
- Về khả năng công tác: Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc ở các Ngân hàng, các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các cơ quan tài chính Trung ương, địa phương và các loại hình doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng hệ Cao đẳng.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Cao đẳng )


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 90 tín chỉ, chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục Quốc phòng (4,5 tín chỉ).
Chuẩn về kiến thức
- Nắm vững những kiến thức về Kinh tế và Quản trị kinh doanh như: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, nguyên lý thống kê, nguyên lý kế toán, marketing căn bản.
- Có kiến thức cơ bản về pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật trực tiếp điều chỉnh hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng.
- Có kiến thức về tài chính - ngân hàng hiện đại: Lý thuyết tài chính- Tiền tệ; Tài chính quốc tế; Quản trị kinh doanh ngân hàng; Thanh toán quốc tế; Kinh doanh ngoại hối; Kinh doanh bảo hiểm; Thuế; Tài chính doanh nghiệp; Thị trường chứng khoán và Ngân hàng Trung ương hiện đại.
- Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ Tài chính - Ngân hàng và nắm vững các chính sách, chế độ, cơ chế, quy chế, quy trình của nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU
266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 04.37481752
Website: http://www.ntu.vn - Email: tuyensinh@ntu.vn
Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tự hào mang tên đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, một nhân vật toàn tài, một cá nhân kiệt xuất của lịch sử Việt Nam, đã được UNESCO công nhận “Danh nhân văn hoá Thế giới”. Phương châm đào tạo của trường là “Chất lượng - Trung thực - Nhân văn và Bền vững”, với triết lý “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia - Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Đồng bộ tài khoản