Quản Trị mạng Máy Tính

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU

266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản trị mạng máy tính

Mục tiêu đào tạo ngành Quản Trị mạng Máy Tính:
- Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính
+ Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính
+ Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính
+ Phân tích, đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng;
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triến các ứng dụng trên mạng;
+ Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Kỹ năng:
+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng
+ Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản Trị mạng Máy Tính.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản trị mạng máy tính


Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 đơn vị học trình (ĐVHT). Chuẩn về kiến thức:
- Hiểu biết được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin;có kiến thức cơ bản về toán cho máy tính, về hệ thống máy tính; đủ khả năng để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và học tập nâng cao trình độ
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng cài đặt, vận hành và bảo trì mạng máy tính cục bộ; khả năng quản trị, khai thác các hệ thống thông tin vừa và nhỏ.
- Có kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Có kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu
- Có kiến thức về qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm.

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU
266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 04.37481752
Website: http://www.ntu.vn - Email: tuyensinh@ntu.vn
Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tự hào mang tên đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, một nhân vật toàn tài, một cá nhân kiệt xuất của lịch sử Việt Nam, đã được UNESCO công nhận “Danh nhân văn hoá Thế giới”. Phương châm đào tạo của trường là “Chất lượng - Trung thực - Nhân văn và Bền vững”, với triết lý “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia - Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Đồng bộ tài khoản