Kỹ Thuật Môi Trường

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU

266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ thuật môi trường

Mục tiêu đào tạo của ngành Kỹ Thuật Môi Trường :
- Về kiến thức: Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, toán học, lý, hóa, tin học và tiếng Anh; những kiến thức cơ bản rộng, kiến thức cơ sở và chuyên môn sâu của ngành kỹ thuật môi trường.
- Về kỹ năng: Sinh viên được cung cấp các kỹ năng thiết kế và thi công: hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình; mạng lưới thoát nước mưa và nước thải đô thị, khu công nghiệp và các công trình xử lý nước cấp, xử lý nước thải; xử lý các chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại; xây dựng các phương án bảo vệ môi trường; quy hoạch quản lý môi trường và nguồn nước; các kỹ năng giao dịch, đàm phán, thuyết trình và làm việc theo nhóm, sử dụng tin học và tiếng Anh trong công việc ... và có tối thiểu 5 chứng chỉ kỹ năng mềm do Trường ĐH Nguyễn Trãi cấp.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Kỹ Thuật Môi Trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ thuật môi trường


Khối lượng kiến thức toàn khóa:
- 150 tín chỉ (tc), chưa kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất (3 tc) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết).
Chuẩn về kiến thức
- Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn trong khung chương trình dành cho khối các ngành khoa học kỹ thuật.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật môi trường, các kỹ năng thiết kế và thi công ngành môi trường; các kiến thức về xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại; các phương án bảo vệ môi trường.

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU
266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 04.37481752
Website: http://www.ntu.vn - Email: tuyensinh@ntu.vn
Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tự hào mang tên đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, một nhân vật toàn tài, một cá nhân kiệt xuất của lịch sử Việt Nam, đã được UNESCO công nhận “Danh nhân văn hoá Thế giới”. Phương châm đào tạo của trường là “Chất lượng - Trung thực - Nhân văn và Bền vững”, với triết lý “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia - Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Đồng bộ tài khoản