Lắp Ráp Cài Đặt Máy Tính Và Mạng Windows

Giới Thiệu Khóa Học Lắp Ráp Cài Đặt Máy Tính

Khóa học trang bị kiến thức nền tảng về máy tính và mạng để có thể tham dự các khóa học chuyên sâu khác về Mạng. Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên có khả năng:
- Lắp rắp và cài đặt một hệ thống máy tính hoàn thiện.
- Khai thác các trình tiện ích hệ thống như: quản lý đĩa cứng, tạo đĩa CD, cài đặt nhiều hệ điều hành trên một máy, sao lưu và phục hồi dữ liệu.
- Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì phòng Net; Mạng LAN cho doanh nghiệp nhỏ.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên cần trang bị kiến thức trong lĩnh vực lắp ráp cài đặt máy tính.
- Mọi cá nhân có nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức, kỹ năng về lắp ráp cài đặt máy tính và mạng cơ bản.

Thời Lượng

30 giờ

Nội Dung Khóa Học Lắp Ráp Cài Đặt Máy Tính


Phần 1: Lắp ráp - Cài Đặt - Các trình tiện ích
+ Cấu trúc máy tính
+ Lắp ráp bộ máy hoàn chỉnh
+ Phân chia - Quản lý đĩa cứng
+ Cài đặt hệ điều hành và driver cho thiết bị
+ Cài đặt các công cụ và chương trình ứng dụng
+ CD Rom: ghi đĩa chứa Data, tạo đĩa Boot...
+ Sử dụng các lệnh cơ bản của Windows (Windows Command Line)
Phần 2: Quản trị hệ thống (System Admin)
+ Các thiết bị mạng và phương thức kết nối hệ thống mạng
+ TCP/IP - IP Address
+ Quản trị Local User và Local Group
+ Quản trị và sử dụng Local Policy
+ Quản lý phân quyền - Chia sẻ tài nguyên (SHARE Permission)
+ Quản lý phân quyền truy cập dữ liệu (NTFS Permission)
- Phần 3: Quản trị mạng văn phòng
+ Cách Đăng ký và sử dụng Internet Mail
+ Cấu hình kết nối và chia sẻ đường truyền Internet
+ Cài đặt - Bảo mật hệ thống Wireless

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - CITC
36 Phạm Văn Đồng, Huế
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (054)3896555
Website: http://huecity.vn -
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 05 năm 2006 với tên giao dịch quốc tế là Center of Information Technology Communications (CITC). Với một số chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông tham gia xây dựng Quy hoạch của UBND tỉnh về hạ tầng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong việc phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế cảng biển, du lịch.
Tham mưu giúp Sở thông tin và Truyền thông thẩm định các dự án liên quan về bưu chính, Viễn thông, và Công nghệ thông tin; thực hiện các đề án về quy hoạch bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của Tỉnh.
- Tham gia xây dựng, nghiên cứu, tham mưu về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Phối hợp xây dựng cơ chế, quy định và tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trình Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông xem xét quyết định.
- Tổ chức nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện các nội dung về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông; đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.
- Tổ chức nghiên cứu các đề xuất, thử nghiệm, mô phỏng, áp dụng tri thức và giải pháp công nghệ thông qua các mô hình thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản