Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - CITC

36 Phạm Văn Đồng, Huế

Giới Thiệu Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - CITC

Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 05 năm 2006 với tên giao dịch quốc tế là Center of Information Technology Communications (CITC). Với một số chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông tham gia xây dựng Quy hoạch của UBND tỉnh về hạ tầng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong việc phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế cảng biển, du lịch.
Tham mưu giúp Sở thông tin và Truyền thông thẩm định các dự án liên quan về bưu chính, Viễn thông, và Công nghệ thông tin; thực hiện các đề án về quy hoạch bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của Tỉnh.
- Tham gia xây dựng, nghiên cứu, tham mưu về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Phối hợp xây dựng cơ chế, quy định và tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trình Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông xem xét quyết định.
- Tổ chức nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện các nội dung về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông; đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.
- Tổ chức nghiên cứu các đề xuất, thử nghiệm, mô phỏng, áp dụng tri thức và giải pháp công nghệ thông qua các mô hình thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - CITC

Trung tâm có cơ sở vật đào tạo và giảng dạy tốt. Với những phòng học được trang bị máy tính, máy chiếu và những trang thiết bị liên quan tới chương trình học sẽ giúp cho các học viên tiếp thu tốt kiến thức và có những buổi học thật hiệu quả. Đội ngũ giảng viên, nhiệt tình, năng động, có kiến thức chuyên môn sẽ mang đến cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất.

Thông Tin Liên Hệ Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - CITC

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông
Địa chỉ: 36 Phạm Văn Đồng, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: (054)3896555
Fax: (054)3897505
Website: http://huecity.vn

Đồng bộ tài khoản