Thiết Kế Web Với PHP & MySQL

Giới Thiệu Khóa Học Thiết Kế Web Với PHP & MySQL

Chương trình được thiết kế đặc biệt theo hướng tiếp cận công việc cụ thể: phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị Website cho doanh nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP có kết nối cơ sở dữ liệu MySQL và công cụ hỗ trợ Dreamweaver. Bằng cách sử dụng các phần mềm chuyên dụng để phát sinh mã nguồn PHP kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL tự động giúp học viên mau chóng xây dựng được website cho doanh nghiệp mà không cần tốn nhiều công sức cho việc lập trình.
Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên có khả năng:
- Thiết kế chuyên nghiệp giao diện bất kỳ website nào.
- Thiết kế toàn bộ website tĩnh theo chuẩn CSS
- Sử dụng các công cụ đồ họa để xây dựng giao diện Web
- Tìm hiểu cơ bản về lập trình PHP và MySQL để làm Web động

Đối Tượng Tham Gia

- Kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên đang phụ trách về CNTT tại các cơ quan, doanh nghiệp.
- Sinh viên cần trang bị kiến thức trong lĩnh vực Web và Database để hỗ trợ việc học và chuẩn bị cho công việc sau khi tốt nghiệp.
- Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức, kỹ năng về thiết kế, xây dựng và quản trị trang Web doanh nghiệp.

Thời Lượng

120 giờ

Nội Dung Khóa Học Thiết Kế Web Với PHP & MySQL


- Phần 1: Thiết kế web với HTML, CSS
- Phần 2: Đồ họa website với photoshop
- Phần 3: Javascrip, Jquery, Twitterbootstrap
- Phần 4: PHP và MySQL cơ bản
- Phần 5: PHP Framework: Yii Framework, Laravel
- Phần 6: Đồ án cuối khóa

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - CITC
36 Phạm Văn Đồng, Huế
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (054)3896555
Website: http://huecity.vn -
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 05 năm 2006 với tên giao dịch quốc tế là Center of Information Technology Communications (CITC). Với một số chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông tham gia xây dựng Quy hoạch của UBND tỉnh về hạ tầng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong việc phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế cảng biển, du lịch.
Tham mưu giúp Sở thông tin và Truyền thông thẩm định các dự án liên quan về bưu chính, Viễn thông, và Công nghệ thông tin; thực hiện các đề án về quy hoạch bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của Tỉnh.
- Tham gia xây dựng, nghiên cứu, tham mưu về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Phối hợp xây dựng cơ chế, quy định và tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trình Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông xem xét quyết định.
- Tổ chức nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện các nội dung về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông; đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.
- Tổ chức nghiên cứu các đề xuất, thử nghiệm, mô phỏng, áp dụng tri thức và giải pháp công nghệ thông qua các mô hình thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản