Lắp Ráp Cài Đặt, Sửa Chữa Phần Cứng Máy Tính - Mạng

Giới Thiệu Khóa Học Phần Cứng Máy Tính - Mạng

Khóa học trang bị kiến thức chuyên sâu về mạng LAN và phần cứng máy tính. Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên có khả năng: Lắp ráp kiểm tra phân tích lỗi và sửa chữa được các loại mainboard PC, các loại nguồn máy tính, màn hình LCD và thi công hệ thống mạng LAN. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được ôn tập và làm bài kiểm tra cuối khóa để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học có giá trị trên toàn quốc.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên cần trang bị kiến thức trong lĩnh vực lắp ráp cài đặt máy tính.
- Mọi cá nhân có nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức, kỹ năng về lắp ráp cài đặt sửa chữa phần cứng máy tính và mạng.

Thời Lượng

230 giờ

Nội Dung Khóa Học Phần Cứng Máy Tính - Mạng


- Phần 1: Lắp ráp cài đặt máy tính và mạng
- Phần 2: Điện tử cơ bản
- Phần 3: Sửa chữa nguồn máy tính
- Phần 4: Sửa chữa mainboard máy tính
- Phần 5: Sửa chữa màn hình LCD máy tính

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - CITC
36 Phạm Văn Đồng, Huế
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (054)3896555
Website: http://huecity.vn -
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 05 năm 2006 với tên giao dịch quốc tế là Center of Information Technology Communications (CITC). Với một số chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông tham gia xây dựng Quy hoạch của UBND tỉnh về hạ tầng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong việc phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế cảng biển, du lịch.
Tham mưu giúp Sở thông tin và Truyền thông thẩm định các dự án liên quan về bưu chính, Viễn thông, và Công nghệ thông tin; thực hiện các đề án về quy hoạch bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của Tỉnh.
- Tham gia xây dựng, nghiên cứu, tham mưu về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Phối hợp xây dựng cơ chế, quy định và tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trình Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông xem xét quyết định.
- Tổ chức nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện các nội dung về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông; đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.
- Tổ chức nghiên cứu các đề xuất, thử nghiệm, mô phỏng, áp dụng tri thức và giải pháp công nghệ thông qua các mô hình thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản