Microsoft Certified Solutions Associate - MCSA 2008

Giới Thiệu Khóa Học MCSA 2008

Là chương trình đào tạo quản trị hệ thống server 2008 mới nhất của Microsoft được thiết kế nhằm chuẩn bị cho học viên các kỹ năng cần thiết để triển khai, quản lý và khắc phục sự cố liên quan đến các dòng server của Microsoft:
Khả năng triển khai bao gồm việc cài đặt và cấu hình hệ thống; Khả năng quản lý bao gồm việc quản trị và hỗ trợ người dùng hệ thống này,... với những đặc tính công nghệ mới khác so với Windows 2003 như khả năng tự phục hồi lỗi, an toàn dữ liệu, hỗ trợ làm việc từ xa, truyền file với tốc độ cao BITS, mã hóa dữ liệu Bitlocker, công nghệ ảo hóa Virtualization ...
Chương trình này bao gồm 03 môn bắt buộc và một môn VDC Training thêm vào để bổ trợ kiến thức về hệ điều hành máy khách cho học viên:
- 70-640: TS:Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
- 70-642: TS:Windows Server 2008 Network Infrastucture, Configuring
- 70-646: PRO: Windows Server 2008 Administrator
- 70-680: TS: Windows 7, Configuring. (Bổ sung)

Đối Tượng Tham Gia

- Những người muốn gia nhập đội ngũ chuyên viên quản trị hệ thống Microsoft trong các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Những sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp muốn trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng về quản trị hệ thống Microsoft.
- Những nhân viên quản trị mạng/quản trị hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp, trường học muốn củng cố kiến thức nền tảng và nâng cao về kỹ năng quản trị hệ thống Microsoft.
- Những người muốn trang bị kiến thức để dự thi lấy chứng chỉ quốc tế MCTS, MCSA của Microsoft.

Thời Lượng

108 giờ

Nội Dung Khóa Học MCSA 2008


- Course 6425C:Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services
+ Introduction to Managing Microsoft Windows Server 2008 Environment
+ Creating Active Directory Domain Services User and Computer Objects
+ Creating Groups and Organizational Units
+ Managing Access to Resources in Active Directory Domain Services
+ Configuring Active Directory Objects and Trusts
+ Creating and Configuring Group Policy
+ Configuring User and Computer Environments Using Group Policy
+ Implementing Security Using Group Policy
+ Configuring and Managing Storage Technologies
+ Configuring and Managing Distributed File System
+ Configuring Network Access Protection
- Course 6421B:Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructur
+ Installing and Configuring Servers
+ Configuring and Troubleshooting DNS
+ Configuring and Managing WINS
+ Configuring and Troubleshooting IPv6 TCP/IP
+ Configuring and Troubleshooting Routing and Remote Access
+ Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role Service
+ Configuring Network Access Protection
+ Configuring Ipsec
+ Monitoring and Troubleshooting Ipsec
+ Configuring and Managing Distributed File System
- Course 6433A:Planning and Implementing Windows Server 2008 Planning Windows Server 2008 Deployment
+ Planning Network Infrastructure for Windows Server 2008
+ Planning for Active Directory
+ Planning for Group Policy
+ Planning Application Servers
+ Planning File and Print Services
+ Planning Server and Network Security
+ Planning Server Administration
+ Planning and Implementing Monitoring and Maintenance

Ưu Đãi Chung

Buổi ngày giảm 20% học phí

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - CITC
36 Phạm Văn Đồng, Huế
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (054)3896555
Website: http://huecity.vn -
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 05 năm 2006 với tên giao dịch quốc tế là Center of Information Technology Communications (CITC). Với một số chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông tham gia xây dựng Quy hoạch của UBND tỉnh về hạ tầng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong việc phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế cảng biển, du lịch.
Tham mưu giúp Sở thông tin và Truyền thông thẩm định các dự án liên quan về bưu chính, Viễn thông, và Công nghệ thông tin; thực hiện các đề án về quy hoạch bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của Tỉnh.
- Tham gia xây dựng, nghiên cứu, tham mưu về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Phối hợp xây dựng cơ chế, quy định và tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trình Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông xem xét quyết định.
- Tổ chức nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện các nội dung về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông; đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.
- Tổ chức nghiên cứu các đề xuất, thử nghiệm, mô phỏng, áp dụng tri thức và giải pháp công nghệ thông qua các mô hình thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản