Thiết Kế Đồ Hoạ

Giới Thiệu Khóa Học Thiết Kế Đồ Hoạ

Khóa học chuyên sâu về thiết kế bằng Photoshop và Corel, chương trình được xây dựng nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu của công việc thiết kế đồ họa. Khóa học sẽ trang bị cho bạn kiến thức nền tảng và kỹ năng chuyên sâu để bạn có thể vận dụng khả năng thiết kế của mình trong môi trường chuyên nghiệp. Với chương trình đào tạo bài bản tại Trung tâm sẽ giúp bạn xây dựng sự nghiệp thiết kế đồ họa trong các công ty quảng cáo, phòng thiết kế của các công ty sản xuất - kinh doanh, công ty chế bản - in ấn, hoặc ở các lĩnh vực khác như thiết kế web.
Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên có khả năng:
- Phối màu sắc hài hòa cho các sản phẩm thiết kế.
- Nắm vững kiến thức về các dạng bố cục hình ảnh trên một trang thiết kế.
- Hiểu khái niệm cơ bản về nghệ thuật trình bày.
- Sử dụng thành thạo công cụ Adobe Photoshop và Corel Draw trong thiết kế.
- Vận dụng được những kiến thức thiết kế vào học tập, nghiên cứu và làm việc.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên cần trang bị kiến thức trong lĩnh vực Đồ họa.
- Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức, kỹ năng về thiết kế đồ họa

Thời Lượng

60 giờ

Nội Dung Khóa Học Thiết Kế Đồ Hoạ


- Phần 1. Đồ họa cơ bản
- Phần 2. Mỹ thuật cơ bản
- Phần 3. Phần mềm Adobe Photoshop
- Phần 4. Phần mềm Corel Draw
- Phần 5. Xử lý ảnh nâng cao
- Phần 6. Dàn trang thiết kế in ấn
- Phần 7. Khái niệm cơ bản về quảng cáo
- Phần 8. Đồ án cuối khóa.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - CITC
36 Phạm Văn Đồng, Huế
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (054)3896555
Website: http://huecity.vn -
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 05 năm 2006 với tên giao dịch quốc tế là Center of Information Technology Communications (CITC). Với một số chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông tham gia xây dựng Quy hoạch của UBND tỉnh về hạ tầng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong việc phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế cảng biển, du lịch.
Tham mưu giúp Sở thông tin và Truyền thông thẩm định các dự án liên quan về bưu chính, Viễn thông, và Công nghệ thông tin; thực hiện các đề án về quy hoạch bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của Tỉnh.
- Tham gia xây dựng, nghiên cứu, tham mưu về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Phối hợp xây dựng cơ chế, quy định và tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trình Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông xem xét quyết định.
- Tổ chức nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện các nội dung về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông; đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.
- Tổ chức nghiên cứu các đề xuất, thử nghiệm, mô phỏng, áp dụng tri thức và giải pháp công nghệ thông qua các mô hình thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản