Lập Trình: C#, ASP.Net, SQL Server 2008

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình: C#, ASP.Net

Chương trình được thiết kế đặc biệt theo hướng tiếp cận công việc cụ thể: phân tích, thiết kế, xây dựng Website chuyên nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình C# 3.0 & ASP.NET 4.0 kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 và sự hổ trợ của môi trường phát triển tích hợp Visual Studio 2010.
Bằng cách sử dụng các tính năng nổi bật của ASP.NET so với các công nghệ khác , ASP.NET hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng các website một cách chuyên nghiệp, dễ dàng và nhanh chóng. Đáp ứng dụng các yêu cầu đặt ra của doanh nghiệp : bảo mật, thực thi nhanh, dễ bảo trì, nâng cấp, mở rộng , tương tác được với các ứng dụng khác, hiệu suất hoạt động và độ sẵn sàng cao ....
Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên có khả năng:
- Mô tả được các khái niệm cơ bản ngôn ngữ C# 3.0
- Trình bày các khái niệm về ứng dụng thương mại điện tử
- Trình bày được các khái niệm về Active Server Page
- Xây dựng các trang Web động với ASP.Net 4.0 và ADO.Net.
- Xây dựng ứng dụng Web với Webform sử dụng các Web Controls trên Visual Studio .Net 2010.
- Triển khai được các công nghệ Ajax, LINQ,WebService… vào trong ứng dụng Web.

Đối Tượng Tham Gia

- Kỹ sư, Kỹ thuật viên, nhân viên đang phụ trách về CNTT tại các cơ quan, doanh nghiệp.
- Sinh viên cần trang bị kiến thức trong lĩnh vực Web và Database để hỗ trợ việc học và chuẩn bị cho công việc sau khi tốt nghiệp.
- Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức, kỹ năng về thiết kế, xây dựng và quản trị trang Web doanh nghiệp.

Thời Lượng

120 giờ

Nội Dung Khóa Học Lập Trình: C#, ASP.Net


- Phần 1: HTML
- Phần 2: CSS, Layout
- Phần 3: Giới thiệu phát triển web với Visual Studio 2010
- Phần 4: Phát triển web với ASP.NET MVC3 và MS SQL server 2008
- Phần 5: Tìm hiểu giải pháp WCF với Visual Studio 2010
- Phần 6: tìm hiểu giải pháp data Access với Visual Studio 2010
- Phần 7: Đồ án cuối khóa

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - CITC
36 Phạm Văn Đồng, Huế
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (054)3896555
Website: http://huecity.vn -
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 05 năm 2006 với tên giao dịch quốc tế là Center of Information Technology Communications (CITC). Với một số chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông tham gia xây dựng Quy hoạch của UBND tỉnh về hạ tầng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong việc phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế cảng biển, du lịch.
Tham mưu giúp Sở thông tin và Truyền thông thẩm định các dự án liên quan về bưu chính, Viễn thông, và Công nghệ thông tin; thực hiện các đề án về quy hoạch bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của Tỉnh.
- Tham gia xây dựng, nghiên cứu, tham mưu về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Phối hợp xây dựng cơ chế, quy định và tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trình Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông xem xét quyết định.
- Tổ chức nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện các nội dung về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông; đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.
- Tổ chức nghiên cứu các đề xuất, thử nghiệm, mô phỏng, áp dụng tri thức và giải pháp công nghệ thông qua các mô hình thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản